Sponsorid

THBT on teater, mis ühendab loomingulisi, andekaid ja professionaalseid inimesi
kõrge kunsti – klassikalise balleti – loomise nimel.
Uute lavastuste tegemiseks vajame tõsist toetust metseenidelt ja sponsoritelt,
kes oskavad väärtustada kunsti ning köitvat balletimaailma edasiviivaid loomingulisi andeid ja ideid.
THBT etendusi näevad vahetult kohapeal kümned tuhanded inimesed,
etenduste ajal levitatavates voldikutes ja kavades väljendame aga kindlasti tänu kõigile meie toetajatele.

„Pélleas ja Mélisande“